Hakkımızda

Genel Bilgi

Türk İkizler Çalışma Grubu, kar amacı gütmeyen, tıbbi destek ve bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlerden oluşan bir gruptur. İkizlerin ve akrabalarının çalışmaya katılımıyla topladıkları verileri istatistiksel analizlerle bilgiye dönüştürmeyi amaçlarlar. Bu araştırmaların sonucunda ikizlerin özel karakteristik özelliklerini ortaya koymak, sağlık ve refah sorularına cevaplar bulmak hedeflenmiştir.

Literatüre bakıldığında görülmektedir kiki, ikizlerin araştırmalara katkıları sayesinde, ikizlerin sağlığı üzerinde genetik ve çevresel faktörlerin etkisi gözlemlenmiş, olası sağlık sorunlarını önlemede bilgi ve tecrübe edinilmiştir.

Faaliyetlerimiz 2009 yılında Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Biriminin desteği ile “Kırıkkale İlinde Sigara Bağımlılığı ve Sigara ile İlişkili Psikiyatrik Hastalıkların İkiz Modelleri Yardımı İle İncelenmesi” başlıklı Proje olarak başlamıştır.

İkiz çiftlerine ulaşarak oluşturulan anket yardımı ile onların sigara kullanıp kullanmadıklarını ve varsa çeşitli psikiyatrik rahatsızlıkları ve bu hastalıklarla ilgili bilgileri sorgulayarak istatistiksel modellerle incelenmektedir. Bu verilerin yanı sıra genetik veri kullanmadan ikizlerin Zigosite (tek veya çift yumurta ikizi olduğunu) tipini belirlemek için gereken soruları da bu sitede yayınlanan anket formunda yer almaktadır.

Tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin ayrılma şekilleri:

DNA verisine ulaşmak zor olduğu için tek yumurta (MZ) ve çift yumurta (DZ) ikiz çiftlerinin ayırt edilebilmesi için araştırmacıların kullandıkları sorular kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar sorgulama yöntemi ile %5’ten daha az hatayla MZ ve DZ ikiz çiftlerinin belirlenmesinin mümkün olduğunu göstermektedir (Goldsmith HH (1991). A Zygosity Questionnaire for Young Twins: A Research Note. Behavior Genetics, 21( 3):257-69.).

Veriler kalite kontrolu taramasından geçtikten sonra bu verilere dayanan fenotipler oluşturulmakta, zigosite bilgileri anket verileri yardımı ile hesaplanmakta ve kesin olmayan veriler araştırma dışında tutulmaktadır. Sigara bağımlılığı ölçütünde Nikotin Bağımlılığının Fagerstrom Testi (FTND-Fagerstrom Test of Nicotine Dependence) kullanılmıştır (Fagerstrom KO. (1978) Measuring degree of physical dependence to tobacco smoking with reference to individualization of treatment. Addict. Behav. 3:235–41.).

Araştırma sonucunda sigara bağımlılığını etkileyen nedenler incelenerek bu nedenlerin ikiz tipine, cinsiyete, sosyal duruma, aile yapısına bağlılığı belirlenecektir. Aynı zamanda verilerin uluslararası çalışmalardan farklı olup olmadığı araştırılacaktır. İleri düzeyde bir epidemiolojik çalışma olacak bu projenin detaylandırılmış analizleri nikotin bağımlılığının nedenlerinin anlaşılmasında önemli bulgular ortaya koyacak ve klinik uzmanlarına nikotin bağımlılığının engellenmesinin mümkün yollarını bulabilmeleri için öneri ve teklifler sunacaktır.

Sevgili İkizler ve Aileleri

İkiz araştırması, hastalıklarla mücadelede Dünya’da önemli bir rol oynuyor.

Biz de çalışmamızda bir çok ikiz ve onların aileleri olan insanlardan anket yolu ile veri toplayarak ikizlerin zigositesini anlamaya çalışılmaktadır.

Bu araştırma ile daha sağlıklı insanlar olmamız sağlamaya çalışıyoruz. İkiz araştırmaları bize genetiği anlamamızın yanı sıra, epilepsiden kansere kadar birçok hastalığı da anlamamıza yardımcı oluyor. Gelecekte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmenin anahtarı bu'dur.

Free Web Site Counters