Doç. Dr.Sevgi YURT ÖNCEL

Kırıkkale Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü
Telefon: 0 318 3574242 / Dahili:4071
E-mail: syoncel@gmail.com

Eğitim
Lisans, 1994, Ankara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü
Y.lisans, 1997, Ankara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü
Doktora, 2002, Ankara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Asıl Danışman Olarak Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Aygün, F., “Meijer’ın Genelleştirilmiş Fonksiyonu ve İstatistikte Kullanımı”, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, 2007, (Ortak Danışmanı: Prof. Dr. Kerim KOCA, Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi, Bölüm Başkanı).

Karapınar, Y., “İki Boyutlu Mekansal Stokastik Süreçlerin Modellenmesi ve Analizi”, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, 2009.

ALTAY, Ş. “Fark Denklemleri ve İst. Uygulamaları”, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, 2009-devam etmekte

Ortak Danışman Olarak Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Aba, K., “URV Ayrışımı ve Uygulamaları”, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, 2008, (Danışmanı: Doç. Dr. Hasan ERBAY, Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi).

Yılmaz, A., “İntegral Dönüşümleri ve İstatistiksel Uygulamaları”, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, 2008, (Danışmanı: Prof. Dr. Kerim KOCA, Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi, Bölüm Başkanı).

Projelerde Yaptığı Görevler :

ODTÜ Petrol Araştırma Merkezinin Koordinatörlüğünde, “Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılan “Türkiye Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü” Projesinin Kırıkkale Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bölümü (2002-2003). (Yardımcı Araştırmacı)

ODTÜ Petrol Araştırma Merkezinin Koordinatörlüğünde, “Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılan “Türkiye Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü” Projesinin Kırıkkale Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bölümü (2003). (Yardımcı Araştırmacı)

Kırıkkale İlinde Sigara Bağımlılığı ve Sigara ile İlişkili Psikiyatrik Hastalıkların İkiz Modelleri Yardımı İle İncelenmesi, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi, Proje No:2009/43, Haziran 2009 - … (Proje Yöneticisi)

İdari Görevler :

Bölüm Başkanı, Kırıkkale Üniversitesi İstatistik Bölümü, 2002- …

Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksek Okulu, 2008 – 2010

Kırıkkale Üniversitesi FEF İstatistik Bölümü, Erasmus Koordinatörü, 2009-…

Diğer Akademik Görevler:

Lisans ve Lisans Üstü Öğrenci Danışmanlıkları, 2002- ….

Yüksek Lisans Tezi Savunma Asıl Jüri Üyelikleri, 2002 - …

Süreli Yayınlara Hakemlikler :

Fen Dergisi, Selçuk Üniversitesi 2004, 2005

15. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2006

16. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2007

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2008 - …

Journal of Computational and Applied Mathematics., 2008

Research Journal of Mathematics and Statistics, Maxwell Science, Associate Editor, 2009-

İstatistikçiler Dergisi, Editörler ve Danışma Kurulu, 2010

Nicotine & Tobacco Research, , 2010

Sempozyum Düzenleme :

5. İstatistik Günleri Sempozyumu Mayıs 2006, Antalya/TÜRKİYE, Bilim ve Koordinasyon Kurulu. ICCAM2009, 14th International Congress on Computational and Applied Mathematics, 29 Eylül-Ekim 2009, Lara, Antalya/TURKEY,

7. İstatistik Kongresi,28 Nisan – 1 Mayıs 2011, Antalya, Danışma Kurulu.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk İstatistik Derneği, 1995 - …

İstatistikçiler Derneği, 1995- …

Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), 2001 –

Kırıkkale Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliği, 2009 - 2011

İlgi Alanları :

Sıralı Rasgele Değişkenlerle Dağılım Karakterizasyonu

İkiz Kardeşlerde Madde Bağımlılığı Araştırmalarında İstatistiksel Modelleme ve Analiz

İstatistiksel Kalite Kontrol

Mekansal İstatistik

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Oncel, Y. S., Ahsanullah M., Gebizlioğlu, O.L., Aliev, F. A., 2001, “On Characterization of Geometric Distribution Through Normal and Weak Records” , Stochastic Modelling and Application, 4, 1, 53-58. (CIS Core List)

A2. Oncel, Y. S., Ahsanullah M., Aliev, A. F., Aygun, F., 2005, “Switching Record and Order Statistics via Random Contractions”, Statistics and Probability Letters, 73,3, 207-217. (SCI)

A3. Oncel, Y.S., 2009,“On Characterizing the Exponential Distribution by Conditional Variance of Generalized Order Statistics”, Journal of Applied Statistical Science,16, 3, 281-286. (CIS Core List)

A4. Oncel, Y. S., Aliev, F. A., Dick, D., Gebizlioğlu, O.L., 2009, “Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND) and smoking behavior among Turkish college students”, Behavior Genetics Association 39th Annual Meeting Abstracts Vol. 39, (SCI).

A5. Oncel, Y. S, Gebizlioğlu, O.L., Aliev, F. A., 2011, “Risk factors of the smoking behavior among university students”, Turkish Journal of Medical Sciences, 41,6,1071-1080. (SCI).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve basılan bildiriler :

B1. Oncel, Y. S., Gebizlioğlu, Ö. L. ve Alioğlu, A. F., 2001, “Spatial Dependency Parameter Estimation Via Robust Extended Kalman Filtering” Proceedings of the International Congress on Characterizations Modelling and Applications, pp. 96-99 Antalya/TURKEY.

B2. Gebizlioğlu, O. L., Alioğlu, A. F. ve Oncel, Y. S., 2001, “Estimation of Spatial Dependence in Image Restoration”, Inauqural EuroConference of the Eastern Mediterranean Region, Proceedings of the International Biometric Society, Books of Abstract, pp. 32, Athens /GREECE.

B3. Aliev, F. A., Oncel, Y. S. ve Gebizlioğlu, O. L., 2002, “Robust Techniques for Kalman Filtering: Parameter Estimation and Image Restoration”, Fourth Biennial International Conference on Statistics, Probability and Related Areas, June 14-16, 2002 Northern Illinois University in DeKalb, Illinois.

B4. Oncel, Y. S., Alioğlu, A. F. ve Aygün, F., 2005, “On Characterization Of Pareto Distribution Based On Record Values”, Ordered Statistical Data: Approximations, Bounds and Characterizations, Izmir University of Economics Department of Mathematics, Books of Abstract, pp,48, June 15-18, İzmir/TURKEY.

B5. Oncel, Y. S., Alioğlu, A. F. ve Yorubulut, S. I., 2005, “On Characterizing Exponential Distribution Via Constancy of Regression For Adjacent Generalized Order Statistics”, Ordered Statistical Data: Approximations, Bounds and Characterizations, Izmir University of Economics Department of Mathematics, Books of Abstract, pp.63, June 15-18, İzmir/TURKEY.

B6. Oncel, Y. S. ve Aba, K., 2005, “Tail Prabability For Gaussian Processes”, Ordered Statistical Data: Approximations, Bounds and Characterizations, Izmir University of Economics Department of Mathematics, Books of Abstract, pp.61, June 15-18, İzmir/TURKEY.

B7. Karşıkaya, M., Erdemir, O. E. H., Öncel, Y. S., 2009, “The Effect Of Standard Toothpaste On The Plaque Inhıbıtory Property Of Mouthrınse Contaınıng 0.12% Chlorhexıdıne Gluconate An 0.15% Benzydamın Hydrochlorur” , 14th Congress of Balkan Stomatological Society, 9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Association, Abstract Book,pp.129, 6-9 May, Varna/BULGARIA.

B8. Oncel, Y. S., Gebizlioğlu, O.L., Aliev, F. A., 2009, “A Study on the Multiple Logistic Regression Analysis To Determine Risk Factors For The Smoking Behavior”, 14th International Congress on Computational and Applied Mathematics (ICCAM2009), Abstract Book, pp.101, 29 Eylül-Ekim 2009, Lara, Antalya/TURKEY.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Öncel, Y.S., Alioğlu, A. F. ve Aygün, F., 2004, “Rasgele Sıkıştırma Yoluyla Weibull Dağılımının Yeni Bir Karakterizasyonu”, İstatistik Araştırma Dergisi, 3, 01, 1-7.

D2. Karşıkaya, M., Erdemir, O.E. H., Öncel, Y. S., 2008, “%0.12’lik Klorhekzidin Glukonat ve %0.15’lik Benzidamin Hidroklorür İçeren Ağız Gargarasının Plak Önleyici Özelliği Üzerine Diş Macunlarının Etkisi”, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 14, 3, s. 142-146. (Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı, Index Copernicus)

D3. Erdugan, F., Öncel, S. Y., 2009, “Meijer’in G fonksiyonu ve İstatistik Teorisinde Kullanımı Üzerine Bir Çalışma”, İstatistikçiler Dergisi, 2, 59-69.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Gebizlioğlu Ö.L., Tank, F. ve Yurt, S., 1996, “Kararlı Süreçler Kapsamında Risk ve Mekan Süreçleri”, T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 210-215, Ankara/TÜRKİYE.

E2. Gebizlioğlu, Ö.,L. ve Yurt, S., 1997, “Dinamik Sistem Modelleri ile Mekansal Süreçler Analizi”, III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No:131, s. 3-13, Bursa/TÜRKİYE.

E3. Yurt, S., 1997, “Dinamik Sistem Modelleri ile Mekansal Süreçler Analizi ve Türkiye Buğday Verimi Üzerine Bir Uygulama”, T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 223-228, Ankara/TÜRKİYE.

E4. Öncel, Y. S., 1998, “Mekansal Süreçlerde Kalman Filtresiyle Parametre Tahmini”, Gazi Üniversitesi İstatistik Konferans Bildiriler Kitabı, s. 167-174, Ankara /TÜRKİYE.

E5. Gebizlioğlu, O. L., Oncel, Y. S., 2000, “Mekansal Bağımlılık Katsayılarının Tahmini”, 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, (Poster Sunum).

E6. Öncel, Y. S., Alioğlu, A. F. ve Aygün, F., 2004, “Pareto Dağılımının Sıkıştırması Tekniği ile Özel Bir Dağılım için Karakterizasyon Problemi”, 20-21 Mayıs 2004, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 235-239, Aydın/TÜRKİYE.

E7. Öncel, S. Y., Alioğlu, A. F. ve Yörübulut, S. I., 2004, “Genelleştirilmiş Sıra İstatistikleri ile Üstel Dağılımın Karakterizasyonu", 20-21 Mayıs 2004, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 241-246, Aydın/Türkiye.

E8. Yörübulut, I. S., Öncel, S. Y., 2006, “Mekansal Veri Analizi ve Bir Uygulama”, 5. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.379-386, Poster Sunum, Mayıs 2006, Antalya/TÜRKİYE.

E9. Öncel, Y.S., Gebizlioğlu, O. L. ve Yörübulut, S. I., 2006, “İki Boyutlu Mekansal Otoregresresif Modelin Bağımlılık Parametrelerinin Tahmin Edilmesi”, 5. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 387-393, Poster Sunum, Mayıs 2006, Antalya/TÜRKİYE.

E10. Erdugan F., Yurt Öncel, S., 2008, “Sürekli Rasgele Değişkenlerin Dönüşümlerinin Dağılımının Elde Edilmesinde Meijer’in G Fonksiyonu”,VI. İstatistik Günleri Sempozyumu (İGS 2008) Bildiri Tam Metin Kitabı, s. 281-289. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 27-30 Ağustos, Samsun/TÜRKİYE.

Free Web Site Counters